21 February 2011

Peraduan Menulis Cerita Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2011

Peraduan Menulis Cerita Kanak-Kanak Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2011

Kementerian Pelajaran Malaysia akan menganjurkan Peraduan Menulis Cerita Kanak-Kanak Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2011.

Syarat-Syarat Umum Peraduan
1. Tema cerita ‘Terima Kasih Cikgu’
2. Tajuk skrip penulisan adalah bebas.
3. Peserta hanya boleh menyertai 1 kategori sahaja .
4. Panjang cerita
Kategori Guru TIDAK lebih daripada 3,000 patah perkataan.
Kategori Sekolah Menengah TIDAK lebih daripada 1,000 patah perkataan.
Kategori Sekolah Menengah Rendah TIDAK lebih daripada 500 patah perkataan.
Kategori Sekolah Rendah TIDAK lebih daripada 250 patah perkataan.
5. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung bawah sebelah kanan hasil karya.
6. Halaman muka surat mestilah ditaip pada setiap halaman skrip.
7. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz 12 poin.
8. Hasil karya hendaklah merupakan hasil penulisan asli bukan ciplak atau terjemahan dan belum pernah disiarkan atau diterbitkan .
9. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan politik. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
10. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
11. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak untuk menyunting hak cipta, menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
12. Hasil karya yang dihantar tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Kementerian Pelajaran Malaysia
13. Maklumat penyertaan hendaklah ditulis pada Lampiran BBT III.
14. Penulisan skrip adalah untuk bahan bacaan sekolah rendah dan menengah.
15. Hasil karya hendaklah sampai ke Jabatan Pelajaran Negeri sebelum atau pada tarikh 1 Mac 2011 (Selasa).
16. Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan di atas tidak akan dinilai.
17. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat- menyurat berkaitan dengan peraduan tidak akan dilayan.

Pertandingan ini dibahagikan kepada kategori berikut iaitu;

1. Bahasa Malaysia
a. Kategori Guru
b. Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)
c. Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah(Tingkatan 1 – 3)
d. Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)

2. Bahasa Inggeris
a. Kategori Guru
b. Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)
c. Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah(Tingkatan 1 – 3)
d. Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)

Syarat-Syarat Khusus Peraduan

Kategori Guru
i. Peraduan ini terbuka kepada semua guru yang sedang mengajar di sekolah bantuan penuh kerajaan seluruh Malaysia.
ii. Cerita hendaklah ditulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
iii. Peserta hanya boleh mengemukakan SATU hasil karya dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
iv. Hasil karya TIDAK lebih daripada 3,000 (tiga ribu) patah perkataan.
v. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung karya, bahagian bawah di sudut kanan.
vi. Muka surat mestilah dicatat pada setiap helaian.
vii. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz huruf 12.
viii. Hasil karya hendaklah hasil penulisan asli dan bukan ciplak atau terjemahan belum pernah disiarkan atau diterbitkan.
ix. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan
politik.
x. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
xi. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
xii. Hasil karya yang dihantar tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Kementerian Pelajaran Malaysia.
xiii. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
xiv.Maklumat penulis hendaklah diisi dengan lengkap pada LAMPIRAN BBT III yang disertakan.
xv. Tajuk/Tema/Jenis Cerita
- Tajuk cerita bebas.
- Tema cerita ialah ‘Terima Kasih Cikgu’.
- Jenis cerita adalah untuk bacaan murid sekolah rendah dan sekolah menengah.

Kategori Murid
i. Peraduan ini terbuka kepada semua murid yang sedang belajar di sekolah bantuan penuh kerajaan di seluruh Malaysia.
ii Cerita hendaklah ditulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
ii. Peserta hanya boleh mengemukakan SATU hasil karya dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
iii. Hasil karya bagi murid adalah seperti berikut:
- Sekolah Menengah Atas TIDAK lebih daripada 1000 (seribu) patah perkataan.
- Sekolah Menengah Rendah TIDAK lebih daripada 500 (lima ratus) patah perkataan.
- Sekolah Rendah TIDAK lebih daripada 250 (dua ratus lima puluh) patah perkataan.
iv. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan pada penghujung hasil karya.
v. Muka surat mestilah dicatat pada setiap helaian.
vi. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam
jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis
Arial, saiz huruf 12.
vii. Hasil karya hendaklah hasil penulisan asli bukan ciplak
atau terjemahan dan belum pernah disiarkan atau
diterbitkan.
viii. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur
negatif yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan
politik.
x. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan
Masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan
harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum.
Nilai-nilai murni harus diterapkan.
xi. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
xii. Hasil karya yang dihantar tidak akan dikembalikan
dan akan menjadi hak milik Kementerian Pelajaran
Malaysia.
xiii. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
xiv. Maklumat penulis hendaklah diisi dengan lengkap pada LAMPIRAN BBT III yang disertakan.
xv. Tajuk/Tema/Jenis Cerita
- Tajuk cerita bebas.
- Tema cerita ialah ‘Terima Kasih Cikgu’.

- Jenis cerita adalah untuk bacaan murid sekolah rendah dan sekolah menengah.
Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang telah ditetapkan di atas tidak akan dipertimbangkan.
Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.
(Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan dan penyertaan)
Pemenang Pertama akan dijemput untuk menerima hadiah pada Majlis Hari Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2011.
Catatan:
Sekolah Pendidikan Khas hendaklah menyerahkan hasil karya dalam bentuk cetakan biasa mengikut format dan syarat yang ditetapkan di atas.

Peringkat Negeri
i. Hasil karya mestilah dihantar kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) masing-masing sebelum atau pada 1 Mac 2011( Selasa, jam 4.00 petang ) .
ii. JPN akan mengendalikan Peraduan Peringkat Negeri sebelum menghantarnya ke Bahagian ini.
iii. Hanya 5 (lima) karya terbaik bagi setiap kategori perlu dikemukakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri ke Bahagian ini sebelum atau pada
7 Mac 2011 (Isnin, jam 4.00 petang) di alamat berikut:
Peraduan Menulis Cerita Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2011
Bahagian Buku Teks,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras1-3, Blok E 15, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
(u.p: Encik Krishnan a/l Ponnusamy)
iv. Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang telah ditetapkan di atas tidak akan dipertimbangkan.
v. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan peraduan tidak akan dilayan.
vi. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan atau penyertaan.
vii. Sekiranya ada sebarang pertanyaan sila hubungi Puan Hajah Siti Natrah binti Mukhtaram di talian 03-88844485 atau Encik Ahmad Yusri b. Yaacob di talian 03-88844387.

Maklumat Brosur Pertandingan (sila layari pautan berikut)
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam//2011/1296464354.pdf

Maklumat Syarat Peraduan (sila layari pautan berikut)
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam//2011/1296464400.pdf

Maklumat Borang Penyertaan (sila layari pautan berikut)
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam//2011/1296464426.pdf

Sumber : Laman Web Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia (www.moe.gov.my) pada 4 februari 2011

No comments: