11 June 2013

Jurnal Pendidikan 2013 : Abstrak Kajian Subjek Kesusasteraan Melayu SPMMENGUBAH PERSEPSI TERHADAP SUBJEK KESUSASTERAAN MELAYU
KE ARAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN NEGARAABSTRAK
Subjek Kesusasteraan Melayu merupakan subjek elektif pada peringkat SPM. Oleh hal yang demikian penawaran subjek Kesusasteraan Melayu kepada murid SPM tidak dibuat secara serius. Dalam masa sepuluh tahun telah berlaku penurunan sebanyak 62.5% dari segi bilangan sekolah yang menawarkan subjek Kesusasteraan Melayu di negeri Melaka. Ekoran itu bilangan murid yang menduduki mata pelajaran Kesusasteraan Melayu SPM di negeri Melaka bagi tempoh masa yang sama turut merosot sebanyak 76.1%. Persepsi pembuat dan pelaksana keputusan, guru, murid dan masyarakat harus diubah terhadap subjek Kesusasteraan Melayu. Subjek Kesusasteraan Melayu mampu bertindak sebagai alat kelangsungan peradaban bangsa, pemupukan integrasi nasional dan melahirkan negara bangsa. Kesemuanya ini dapat dicapai dengan menggunakan Pengajaran dan Pembelajaran berkesan.

No comments: