28 July 2009

Oprah Winfrey - Penggerak Budaya Membaca?

Gambar buku ini dipetik dari KOSMO. Al kisah rancangan Oprah memang punya jumlah penonton teramai. Apa kaitannya dengan minat membaca? Satu kajian telah dilaksanakan oleh Ceclia Konchar Farr. Hasil kajiannya menunjukkan terdapat perkaitan antara novel yang diulas oleh Oprah dengan peningkatan jumlah pembaca buku yang diulas. Maksudnya apabila Oprah Winfrey mengulas sesebuah novel di dalam rancangannya maka jualan novel tersebut semakin meningkat. Seperkara lagi Oprah juga minat membaca buku/novel. Kesimpulannya faktor penarik sesebuah buku bukan hanya terletak di tangan penulis tetapi juga di tangan pengulas.

No comments: