19 November 2009

BUKU SASTERA UNTUK KANAK-KANAK

Terdapat dilema dalam penghasilan buku sastera kanak-kanak. Dilema ini terjadi kerana ramai beranggapan bahawa buku sastera untuk kanak-kanak mudah untuk dihasilkan. Pada anggapan mereka oleh kerana buku sastera ini ditujukan kepada kumpulan untuk kanak-kanak maka tidak perlulah ditulis secara serius. Faktanya mudah kerana tidak perlu dibuat kajian secara terperinci. Bahasanya juga tidak perlu ditulis dengan menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh kanak-kanak menyebabkan penulis mudah menghasilkan buku untuk golongan sasaran ini. Sebenarnya tanggapan ini salah sama sekali.
Disiplin untuk menghasilkan buku sastera kanak-kanak berbeza dengan disiplin untuk menghasilkan buku sastera untuk golongan remaja dan dewasa. Seseorang penulis buku sastera untuk kanak-kanak perlu faham akan ilmu psikologi kanak-kanak. Penulis tidak boleh punya tanggapan bahawa kanak-kanak punya kesukaan yang sama dengan remaja atau orang dewasa. Latar cerita berbeza dengan latar kesukaan remaja atau dewasa.

No comments: