18 June 2012

Pertandingan Menulis Cerpen


PENGENALAN

Pertandingan Menulis Cerpen DBP 2012 merupakan peraduan yang julung kali diadakan khusus untuk pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan  Swasta (IPTS) serta Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Sebagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam mengembangkan bahasa dan sastera kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sentiasa memainkan peranan yang aktif untuk menggalakkan penghasilan karya sastera kreatif yang bermutu dalam bahasa kebangsaan. Tujuan Pertandingan Menulis Cerpen DBP 2012 ini diadakan adalah untuk melahirkan lebih ramai pelapis dalam kalangan generasi muda pelbagai kaum yang menulis karya kreatif dalam bahasa kebangsaan. Dengan demikian, peserta dapat menonjolkan nilai-nilai murni dan positif berkaitan budaya dan kepercayaan masing-masing kepada khalayak pembaca agar dapat difahami oleh kaum-kaum yang lain.

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

1.       Peraduan ini terbuka kepada warganegara Malaysia yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu dan sedang menuntut di IPTA, IPTS dan IPGM.

2.     Peserta mestilah berumur 18 tahun ke atas pada atau sebelum tarikh tutup penyertaan dan sedang menuntut di peringkat diploma atau ijazah pertama.

3.     Cerpen yang dihasilkan mestilah sesuai untuk bacaan rakyat berbilang kaum di negara ini dengan tidak menyentuh sensitiviti mana-mana kaum, kepercayaan atau agama.

4.       Setiap peserta dibenarkan menghantar tidak melebihi dua buah cerpen sahaja.

5.       Cerpen yang dihantar mestilah bertaip di atas kertas A4 sebelah muka surat dengan jarak langkau dua baris dan jenis tulisan Arial fon 12.

6.       Panjang teks cerpen adalah antara 1,800 hingga 2,000 patah perkataan (10 hingga 15 halaman).

7.       Karya mestilah dihantar dalam dua (2) salinan. Satu salinan karya yang bercetak, dengan nama dan judul karya ditulis pada halaman pertama cerpen dihantar bersama-sama dengan satu salinan dalam bentuk CD atau melalui e-mel dengan melabelkan nama dan judul karya pada bahan tersebut.

8.       Cerpen yang dihantar mestilah asli, bukan saduran, adaptasi, penyesuaian atau apa-apa sahaja yang membawa pengertian karya itu bukan karya asli dan belum pernah tersiar atau diterbitkan oleh mana-mana pihak.

9.       Sekiranya cerpen yang dihantar ternyata melanggar mana-mana syarat, penyertaan akan dibatalkan dan jika telah memenangi pertandingan ini, maka hadiah tersebut terbatal dengan sendirinya dan hadiah perlu dikembalikan kepada pihak penganjur.

10.    Cerpen yang memenangi hadiah akan dipertimbangkan untuk disiarkan dalam majalah terbitan DBP atau diterbitkan  dalam bentuk buku sebagai karya kompilasi.

11.    Cerpen yang menyertai pertandingan akan menjadi hak milik DBP dan DBP boleh menerbitkannya dalam sebarang bentuk tanpa perlu meminta izin daripada penulis.

12. Pertandingan ini bermula pada bulan Jun 2012. Cerpen hendaklah sampai kepada urus setia pertandingan pada atau sebelum 1 Oktober 2012.

13. Keputusan panel penilai adalah muktamad.

14. Setiap cerpen bercetak berserta borang penyertaan yang diperakukan oleh Pejabat Jabatan atau Pejabat Dekan, CD dan sekeping gambar berukuran pasport hendaklah dihantar ke alamat:

Urus Setia,
Pertandingan Menulis Cerpen DBP 2012,
Bahagian Pengembangan Bahasa Kebangsaan Pelbagai Kaum,
Aras 19, Menara DBP,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur.

Tel.: 03-2148 3411 (E Pian Pro Poul)
Tel.: 03-2148 2195 (Hadine Yunus Gadong)

15.    Faks: 03-2144 9746


Dipetik daripada laman web dbp

5 comments:

Ceritadaribulan said...

kalau hantar secara emel boleh tak?

hawanabilla said...

bukan bahasa ibunda 2 cm na??? that mean x leh ar cerpen bm..

A. Razak Adam said...

GiRanG- cuba baca syarat no 7. Adalah lebih elok telefon urus setia.
Hawanabilla - maksudnya cerpen ditulis dalam Bahasa Melayu tetapi peserta bukan orang melayu.

Kim Razel said...

sayangnya... khas untuk non malay students saja...

A. Razak Adam said...

Kim Razel, jangan berputus asa. Masih banyak lagi ruang untuk saudara. Cubalah hantar cerpen yang ditulis untuk diterbitkan di majalah atau surat khabar. Cerpen yang diterbitkan nanti mungkin boleh dinilai untuk hadiah sastera. Selamat mencuba.