18 October 2012

Panduan Mencari Maksud Sesebuah SajakRamai peminat puisi menghadapi masalah untuk memahami sesebuah sajak. Berikut beberapa cara untuk anda memahami sajak yang anda hadapi. Anda boleh menggunakan salah satu cara atau gabungan cara-cara ini untuk mentafsir atau memahami apa yang cuba dibawakan oleh seseorang penyair melalui cara yang disarankan Prof. Dr. Mursal Esten dalam bukunya Memahami Puisi.

1.      1.  Lihat pada judul/tajuk sajak.
Lihat pada judul sajak dan itu dapat memberikan gambaran tentang apa yang cuba dibawakan oleh penyair itu.

2.     2.   Perhatikan kata-kata yang dominan (kata-kata yang sering diulang).
Kata-kata yang diulang sering menjadi kata-kata yang dominan. Kata-kata terpilih itu akan dapat menggambarkan suasana yang dominan terhadap sesebuah puisi. Dengan memerhatikan kata-kata yang dominan itu akan terbuka pula kemungkinannya untuk anda memahami makna keseluruhan puisi yang cuba anda fahami itu.

3.    3.    Hayati makna konotatif (punya makna lain selain daripada makna yang tersurat)
Bahasa puisi merupakan bahasa yang melangkaui batas maknanya yang biasa/lazim. Bahasanya juga melangkaui makna harfiah. Bahasa konotatif digunakan sebagai cara untuk membentuk imej atau citra tertentu dalam puisi itu. Makna konotatif dibentuk dengan menggunakan bahasa kiasan (figure of speech). Bahasa kiasan termasuklah kiasan perbandingan (metafofa, kiasan, personafikasi, analogi, perumpamaan), kiasan pertentangan (ironi, hiperbola, litotes), dan kiasan pertautan (metanime, sinedoke, eufemisme). Oleh kerana konotatif menjangkaui maknanya yang biasa maka berlaku kemungkinan kita memahami sesuatu perkataan di dalam puisi itu dengan bermacam-macam makna. Untuk tidak sampai menyesatkan kita maka kita kena berpegang kepada makna konotatif yang umum. Dengan yang demikian makna konotatif yang dipegang haruslah maknanya yang telah disepakati atau yang paling mungkin berdasarkan hubungannya dengan kata, frasa atau kalimatnya yang ada.

4.      4.  Cari makna yang terungkap di dalam baris atau bait.

5.      5.  Kita boleh memahami makna puisi itu melalui baris atau bait puisi.
Makna yang paling hampir adalah makna yang sesuai dengan struktur bahasa.
Cuba perhatikan sajak karya Supardi ini,

                                Perahu Kertas
Waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu
                Kertas dan kau layarkan di tepi kali; alirnya sangat
                Tenang, dan perahumu bergoyang menuju lautan
“Ia akan singgah di bandar-bandar besar,” kata seorang
                Lelaki tua. Kau sangat gembira, pulang dengan
berbagai gambar warna-warni di kepala. Sejak itu
kau pun menunggu kalau-kalau ada kabar dari
perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu.
 Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu, Nuh,
                                katanya, “Telah kupergunakan perahumu itu
                                dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar
                                di sebuah bukit”.

Cuba perhatikan bait 3. Mengapa Supardi menggunakan kata “itu” sesudah “Si Tua” kerana orang itu juga sudah disebutnya dalam bait 2. Siapakah “si tua” itu? Si tua itu ialah Noh.
Berdasarkan struktur yang ada maka “itu” sesudah “si tua”, dan “nuh” orangnya adalah sama. Oleh hal yang demikian maka puisi Supardi ini dapatlah kita mengerti. Puisinya bermaksud ada seorang lelaki yang arif akan alam kanak-kanak. Meskipun alam kanak-kanak dan fikiran kanak-kanak itu sering dianggap sebagai berfikiran kosong namun fikiran kanak-kanak juga harus dihargai. Jarang orang tua yang mahu hargai fikiran seorang kanak-kanak. Tapi dalam puisi ini dunia kanak-kanak dan khayalan mereka telah dihargai oleh seorang lelaki tua. Noh ialah seorang nabi. Perahu kertas yang dibuat kanak-kanak itulah katanya yang ia pakai sewaktu ada banjir besar yang melanda umat Nabi Noh dahulu. Oleh itu tanpa petunjuk daripada struktur bahasa maka orang yang satu itu harus sahaja mengatakan ada tiga orang berbeza dalam sajak itu (lelaki tua, si tua dan Nuh). Jika itulah anggapannya maka maknanya juga sudah menjadi lain (sudah salah).

6.      6.  Prosakan puisi itu terlebih dahulu jika mahu mengetahui maksudnya.
Usaha memprosakan ini hanya sekadar untuk menangkap maksudnya bukan untuk tujuan menikmati keindahan sajak itu.

7.     7.   Susur kepada siapa yang dimaksudkan kata ganti yang ada dan siapa pula yang mengucapkan ayat yang ada di dalam tanda petik ( “ ...”jika ada tanda petik).

8.      8.  Lihat antara baris dengan baris atau bait dengan bait.
Kadang kala jika kita melihat antara satu baris dengan satu baris yang lain atau antara satu bait dengan bait yang lain boleh membantu kita menemukan maksud sajak itu.  Baris atau bait itu boleh membantuk satu kesatuan makna. Cubalah lihat pertalian makna antara baris atau bait-bait tersebut.

9.       9. Perhatikan maknanya yang tersembunyi.
Sesebuah sajak yang baik selalunya mempunyai makna tambahan dari apa yang tersurat. Makna tambahan itu hanya mampu diperoleh setelah kita membaca dan memahami sajak itu. Sesudah merenung dan melalui proses konsentrasi dan intensifikasi barulah kita akan faham maksudnya.

   10. Perhatikan corak  sajak itu.
Ada sajak yang mementingkan unsur formal dan ada pula sajak yang lebih mementingkan unsur puitis. Puisi yang mementingkan unsur formal akan terlihat dari segi penonjolan rima, pola-pola baris (dengan suku kata yang relatifnya sama), dan baik. Selalunya ini dapat dilihat pada puisi tradisional atau kepada penulis yang terpengaruh dengan puisi tradisional.
Puisi yang mementingkan unsur puitis tidak terikat dengan unsur formal. Tidak ada baris malahan baitnya juga tiada. Puisi ini lebih mementingkan suasana puitis melalui imej-imej yang diciptakan.
Contohnya sajak ciptan Sitor Situmorang,

                          Gembala

Perasaan siapa tidak nyala
Melihat anak berlagu dendang
Seorang sahaja di tengah padang
Tiada berbaju buka kepala

Begini nasib anak gembala
Berteduh di bawah kayu nan rindang
Semenjak pagi meninggalkan kandang
Pulang ke rumah di senja kala

Jauh sedikit sesayup sampai
Terdengar olehku bunyi serunai
Melagukan alam nan moleh permai
Wahai gembala di segara hijau
Mendengar puputmu menurutkan kerbau
Maukah aku menurutkan dikau

                                                        (Sitor Situmorang).

111.    Setiap tafsiran yang dibuat harus berdasarkan teks sajak itu.
Ini bermaksud apapun tafsiran sajak itu  maka tafsiran maksudnya harus dapat dikembalikan kepada teks sajak itu. Kita harus dapat menunjukkan mana perkataannya atau baris mana atau bait mana yang menjadi sumber kepada tafsiran kita.

Kesimpulannya bahasa sajak memang ambiguiti namun dalam mencari maksudnya kita tidak boleh membuat sewenang-wenangnya. Dasarnya tetap dipegang kepada kata, baris ataupun bait yang ada di dalam sajak itu.

No comments: