27 February 2014

Novel D.U.B.L.I.N karya Wan Nor Azriq


Alhamdulillah selesai membaca novel ini. sepanjang hampir 2 minggu AR terpaksa berdikit-dikit membacanya. Mungkin kerana tiada masa senggang yang banyak dengan hambatan tugas hakiki serta turut disumbangkan oleh kesukatan menterjemahkan apa yang ditulis oleh pengarang. Mengisahkan perjalanan Encik H yang AR bayangkan sebagai penulis itu sendiri dan bagaimana pengembaraan dan pwrjalanan yang terkait sebagai usaha untuk menulis. Menulis novel itu sendiri merupakan suatu proses dan dalam proses perjalanan dan pengembaraan inilah terhasilnya sebuah novel. Turut terkait dalam perjalanan ini ialah watak Anita yang membantu penulis menyelesaikan proses penulisannya. Novel ini agak luar biasa dan mencabar minda serta menuntut kesabaran pembaca untuk menghadamkannya.

No comments: